Historie

Průřez historií klubu

Do roku 2003 v Mohelnici školní týmy pod ZŠ Mlýnská (učitel Pavel Grünwald), ZŠ Vodní (vychovatelka Andrea Orošnjaková), ZŠ Masarykova (učitel Milan Horký), hrály školní turnaje systémem 4+0. V roce 2003 začal školní tým pod ZŠ Masarykova trénovat s Milanem Horkým pravidelně a hrál neoficiální juniorskou regionální soutěž „Olomouckou interligu“ společně s Gaudolino Uničov, Tatran Litovel a FBS Olomouc. V létě 2004 došlo ke spojení školních týmů ZŠ Mlýnská a ZŠ Masarykova a přechod pod DDM Mohelnice jako FBC DDM Magnet Mohelnice.

Sezóna 2004/2005

- tým juniorů v SM přeboru juniorů jako FBC DDM Magnet Mohelnice,
- ve vedení klubu Milan Horký, pomáhá Pavel Grünwald.

Sezóna 2005/2006

- tým juniorů v SM lize juniorů – trenér Pavel Grünwald, Milan Horký,
- vznikl nově tým starších žáků, který trénoval Tomáš Dokoupil.

V létě 2006 Tomáš Dokoupil a Pavel Grünwald prosazují přechod k Sokolu Mohelnice, neboť cíle sportovního klubu (výchova hráčů, výkony) a DDM (zabavit děti za co nejméně peněz) se rozchází, klub tak dostává větší samostatnost jako FBC Sokol Mohelnice. Do sezóny 2006/2007 se samostatně přihlašuje také ZŠ Vodní (Andrea Orošnjaková) s týmem mladších žáků jako FBC ZŠ Vodníci Mohelnice.

Sezóna 2006/2007

- tým starších žáků v SM lize st. žáků – trénoval Milan Horký,
- tým juniorů v SM lize juniorů – trénoval Pavel Grünwald, Tomáš Dokoupil,
- do vedení klubu se začíná angažovat Tomáš Dokoupil,
- samostatně mladší žáci jako FBC ZŠ Vodníci Mohelnice – trénuje Andrea Orošnjaková.

Protože Tomáš Dokoupil původně navštěvoval (a hrál za školní tým) ZŠ Vodní, zprostředkoval jednání mezi Andreou Orošnajkovou a Milanem Horkým, mezi kterými přetrvávala vzájemné konkurenční spory z dob školních turnajů. Pavel Grünwald a Tomáš Dokoupil prosadili sloučení obou klubů jako jedinou možnou variantu pro rozvoj florbalu v Mohelnici. Zároveň byl také pro „odrostlé“ juniory založen tým mužů.

Sezóna 2007/2008

- tým mladších žáků – trénuje Andrea Orošnjaková,
- tým starších žáků – trénuje Milan Horký,
- tým juniorů – trénuje Tomáš Dokoupil,
- tým mužů v přeboru mužů – postup do vyšší soutěže – trénuje Pavel Grünwald.

Již na jaře 2008 odchází z klubu jeho zakladatel Milan Horký, tým st. žáků přebírá Tomáš Dokoupil. Ve vedení klubu zůstávají Pavel Grünwald a Tomáš Dokoupil a přidává se k nim Marián Baloga. V sezóně 2008/2009

- tým mladších žáků – OL liga mladších žáků – trénuje Andrea Orošnjaková,
- tým starších žáků – OL liga starších žáků - trénuje Tomáš Dokoupil,
- tým juniorů – 3. liga juniorů – trénuje John,
- tým mužů – OL liga mužů – trénuje Marián Baloga.

Z důvodu nárůstu počtu mužů do sezóny založeno mužské „B“. Původně byl přihlášen tradiční tým juniorů, nicméně po turnaji v Brně, kde se sešla vynikající parta dorostenců, bylo dodatečně rozhodnuto o zrušení juniorky a přihlášení dorostu, to už byli první kluci, kteří si klubem prošli od žáků.

Sezóna 2009/2010

- tým mladších žáků – OL liga ml. žáků – trénuje Andrea Orošnjaková,
- tým starších žáků – OL liga st. žáků - trénuje Jiří Jarmar,
- tým dorostu – 2. liga dorostenců – trénuje Tomáš Dokoupil,
- tým mužů B – OL přebor mužů – trénuje Marián Baloga,
- tým mužů – OL liga mužů – trénuje Marián Baloga.

Do další sezóny se trénování mládeže ujímají i odchovanci Martin Vymlátil, Lukáš Zapletal a Martin Nitsche. Vedení klubu však riskantně rozhodlo o přihlášení týmu elévů, i když nebyli žádní hráči a spoléhalo se na nábory na školách v září. Výsledek náborů každého překvapil, přihlásilo se více než 30 elévů. V polovině sezóny pak vznikl tým žen, který zatím jen trénoval.

Sezóna 2010/2011

- tým elévů – OL liga elévů – trénují Vymlátil, Zapletal,
- tým mladších žáků - bez soutěže – trénuje Martin Nitsche,
- tým starších žáků – OL liga st. žáků – trénuje Andrea Orošnjaková,
- tým dorostu - 2. liga dorostenců – trénuje Tomáš Dokoupil,
- tým juniorů – 3. liga juniorů – trénuje Jiří Jarmar,
- tým mužů B – OL přebor mužů – trénuje Marián Baloga,
- tým mužů – OL liga mužů – trénuje Marián Baloga.

Rozmach klubu byl obrovský, proto vedení klubu rozhodlo o vytvoření vlastního občanského sdružení a definitivním osamostatnění. V květu 2011 vzniklo FBC Mohelnice, o. s., pod kterým klub začal úspěšně svou dráhu. Do další sezóny již klub přihlásil 10 kategorií. Přibyli mladší žáci Zábřeh, přípravka, která se přihlásila do soutěže elévů, a došlo k přihlášení soutěže žen.

Sezóna 2011/2012

- tým přípravky Hobbits – OL liga elévů – trénují Martin Vymlátil, Petr Bátora,
- tým elévů Elves – OL liga elévů – trénují Petřivalský, David Nejezchleba,
- tým mladších žáků – OL liga mladších žáků – trénuje Martin Nitsche,
- tým mladších žáků Zábřeh – OL liga mladších žáků – trénuje Kobza,
- tým starších žáků – OL liga st. žáků – trénuje Zapletal,
- tým dorostu – 2. liga dorostenců – trénuje Pavel Grünwald,
- tým juniorů – 2. liga juniorů – trénuje Tomáš Dokoupil,
- tým mužů B – OL přebor mužů – trénuje Horák,
- tým mužů – OL liga mužů – trénuje Klemš,
- tým žen – 2. liga žen mužů – trénuje Jiří Jarmar, Beneš.

Do sezóny 2012/2013 byla uzavřena dohoda o těsné florbalové spolupráci s DDM Mohelnice a došlo opět k nárůstu týmů v soutěžích. Ve vedení stále Pavel Grünwald a Tomáš Dokoupil, s nimi pak nově Martin Vymlátil a sekretář Michal Fučík.

Sezóna 2012/2013

- tým přípravky – OL liga přípravek – trénují
- tým elévů Hobbits – OL liga elévů,
- tým elévů Elves – OL liga elévů,
- tým elévů DDM Mohelnice – OL liga elévů,
- tým mladších žáků – OL liga mladších žáků,
- tým mladších žáků DDM Mohelnice – OL liga mladších žáků,
- tým starších žáků – OL liga st. žáků,
- tým dorostu – 1. liga dorostenců,
- tým juniorů – 2. liga juniorů,
- tým mužů B – OL přebor mužů,
- tým mužů – OL liga mužů,
- tým žen – 2. liga žen mužů.

V této době má klub FBC Mohelnice v soutěžích 12 týmů, zhruba 180 členů.

Sezóna 2013/2014

- tým mužů - 3. liga mužů divize VII - trénuje Petr Stejskal
- tým mužů - OL liga mužů - trénuje Jakub Rýznar
- tým mužů - Olomoucká soutěž - trénuje Michal Fučík
- tým juniorů - 2. liga juniorů - trénuje Tomáš Dokoupil
- tým juniorů - 3. liga juniorů divize VII - trénuje Michal Fučík
- tým dorostenců - 1. liga dorostenců - trénuje Pavel Grünwald
- tým starších žáků A - OL liga starších žáků - trénuje Martin Vymlátil
- tým starších žáků B - OL liga starších žáků - trénuje Martin Vymlátil
- tým mladších žáků - OL liga mladších žáků - trénuje Martin Vymlátil
- tým mladších žáků DDM - OL liga mladších žáků - trénuje Martin Nitsche
- tým elévů - OL liga elévů trénuje - Martin Vymlátil
- tým elévů DDM- OL liga elévů trénuje - Martin Vymlátil
- tým přípravky - OL liga přípravek - trénuje Martin Vymlátil

V této době má klub FBC Mohelnice v soutěžích 13 týmů, zhruba 210 členů.

Sezóna 2014/2015

- tým přípravky – OL liga přípravek - trénuje Klára Strupková, Zdeňka Kaplová,
- tým elévů – OL liga elévů - Klára Strupková,
- tým elévů DDM Mohelnice – OL liga elévů - trénuje Tereza Strupková,
- tým mladších žáků – OL liga mladších žáků - trénují Petr Přikryl, Ladislav Chuděj, Šimon Chovanec,
- tým mladších žáků DDM Mohelnice – OL liga mladších žáků - Tereza Strupková,
- tým starších žáků – OL liga st. žáků - Luboš Novák, Martin Nitsche,
- tým dorostu – 1. liga dorostenců – Jiří Jarmar
- tým juniorů – 2. liga juniorů – Tomáš Dokoupil
- tým mužů C – OL přebor mužů,
- tým mužů B – OL přebor mužů,
- tým mužů A – OL liga mužů.

Tato sezóna dostala podstatných změn, do klubu přichází čerstvá síla z Uničova a to v podobě hned třech nových trenérů Šimona Chovance, Petra Přikryla a Ladislava Chuděje. Tito trenéři se v této sezóně ujímají kategorie mladších žáků. Sekretariát klubu v této sezóně zajišťuje Andrea Orošnjáková a Vladimíra Supíková. Po ukončení sezóny dochází vlivem hlasování na valné hromadě ke změnám ve vedení klubu, kde předsedou klubu zůstává Pavel Grünwald, místopředsedou klubu Tomáš Dokoupil, členem výkonného výboru byl zvolen Šimon Chovanec a činnost sekretariátu zajišťují Petr Přikryl a Jiří Flášar.

Sezóna 2015/2016

- tým přípravky – OL liga přípravek - trénují Zdeňka Kaplová, Klára Strupková, Jan Vykydal,
- tým elévů – OL liga elévů - trénují Zdeňka Kaplová, Klára Strupková, Jan Vykydal,
- tým mladších žáků – OL liga mladších žáků - trénuje Jan Linhart,
- tým starších žáků – OL liga st. žáků - trénují Šimon Chovanec, Petr Přikryl, Ladislav Chuděj,
- tým starších žáků – OL přebor st. žáků - trénují Petr Přikryl, Ladislav Chuděj, Šimon Chovanec,
- tým dorostu – 1. liga dorostenců - trénuje Martin Nitsche, Pavel Grünwald,
- tým juniorů – 2. liga juniorů - trénuje Jan Linhart,
- tým mužů B – OL přebor mužů - trénuje Jakub Rýznar,
- tým mužů A – OL liga mužů - Jan Linhart.

V této sezóně došlo k ukončení spolupráce s DDM Magnet Mohelnice. Hráči, kteří již dříve hráli za DDM Magnet Mohelnici, dostali možnost reprezentovat oddíl FBC Mohelnice. V průběhu sezóny se klubu podařilo získat nové trenéry k naším benjamínkům. V lednu 2016, zahájil trenérskou činnost Jan Vykydal a v měsíci březnu se k němu připojil Josef Dočekal. Oba tito trenéři v průběhu sezóny získali trenérskou licenci "D." V průběhu sezóny ukončil trenérskou činnost u dorostů Martin Nitsche, kde jej po výpadku zastoupil Jan Linhart, který se ujal pozice šéftrenéra mládeže.

Další změny, které se projevily, bylo s platností nového Občanského zákoníku, kdy k 1.1.2016 došlo ke změně názvu FBC Mohelnice a to z občanského sdružení na zapsaný spolek. Tyto změny byly zveřejněny ve spolkovém rejstříku veřejného registru k 3. 2. 2016. Rovněž k uvedenému datu dochází i ke změně sídla klubu a to na adresu Mlýnská 758/1 Mohelnice 789 85, kde se nyní nachází klubovna, která tvoří příjemné zázemí místního klubu FBC Mohelnice. Dne 8.6.2016 na páté valné hromadě FBC Mohelnice, dochází ke změnám ve vedení klubu a to zejména v celkovém počtu členů výkonného výboru ze současného pětičlenného na tříčlenný. Předsedou klubu a rovněž statutárním orgánem se stal Mgr. Pavel Grünwald, místopředsedou klubu Mgr. Tomáš Dokoupil a sekretářem klubu Ing. Petr Přikryl.

Sezóna 2016/2017

- tým přípravky – OL liga přípravek - trénují Klára Strupková a Zdeňka Kaplová,
- tým elévů – OL liga elévů - trénují Zdeňka Kaplová, Klára Strupková,
- tým mladších žáků – OL liga mladších žáků - trénuje Josef Dočekal, Peter Bátora, Jan Vykydal
- tým starších žáků – OL liga st. žáků - trénují Šimon Chovanec, Petr Přikryl,
- tým dorostu – 2. liga dorostenců - trénuje Pavel Grünwald, Jiří Šincl
- tým juniorů – 3. liga juniorů - trénuje Tomáš Pudil,
- tým mužů B – OL přebor mužů - trénuje Zdeněk Drlík, Jiří Jarmar
- tým mužů A – OL liga mužů – Tomáš Dokoupil, Jiří Šincl

Uvedená sezóna zaznamenala rovněž několik změn, k trenérskému týmu se připojili Josef Dočekal s Peterem Bátorou, kteří nastoupili společně k mladším žákům. V této kategorii také začíná vypomáhat bratr Josefa Dočekala, Václav, který po ukončení sezóny rozšířil trenérskou základnu oddílu. Dále z rodinných důvodů a názorových neshodám ukončil v roce 2017 Jan Linhart činnost šéftrenéra mládeže v oddílu. Postu šéftrenéra mládeže se ujal Šimon Chovanec. Do oddílu se z Vítkovic vrací náš odchovanec Jiří Šincl, který se ihned nabízí s výpomocí dorostenců a mužů.

Sezóna 2017/2018

- tým přípravky – OL liga přípravek - trénují Klára Strupková a Zdeňka Kaplová,
- tým elévů – OL liga elévů - trénuje Šimon Chovanec, Jan Vykydal
- tým mladších žáků – OL liga mladších žáků - trénuje Václav Dočekal, David Nejezchleba
- tým starších žáků – OL liga st. žáků - trénují Josef Dočekal, Pavel Grünwald
- tým dorostu – 2. liga dorostenců - trénuje Tomáš Pudil, Karel Brulík
- tým juniorů – 3. liga juniorů - trénuje Tomáš Pudil,
- tým mužů B – OL přebor mužů - trénuje Jiří Jarmar
- tým mužů A – OL liga mužů – Tomáš Pudil

I tato sezóna zaznamenala změny a to opět na pozici šéftrenéra mládeže, kdy současný šéftrenér Šimon Chovanec bude na jaře 2018 maturovat a jeho volnočasové priority doznají změn. V důsledku nedostatku času a také rozdílných pohledech na tuto pozici z hlediska vedení oddílu a šéftrenéra mládeže, odchází z této pozice a celkově uvažuje o ukončení činnosti v oddíle FBC Mohelnice. Na konci této sezóny dochází k podepsání memoranda o vzájemné spolupráci v projektu „Táhneme za jeden provaz“ s týmem Bulldogs Brno. Do uvedeného projektu jsme se zapojili na základě společného jednání vedení oddílu FBC Mohelnice a trenéra Bulldogs Brno Rostislava Kohúta. Jsme přesvědčeni, že uvedená spolupráce bude velmi zajímavá pro obě strany a nadějným talentům umožní získat cenné zkušenosti ve vyšších soutěžích.

Sezóna 2018/2019

- tým přípravky – OL liga přípravek - trénují Klára Strupková, Zdeňka Kaplová, Tomáš Berka
- tým elévů – OL liga elévů - trénuje Šimon Chovanec, Radim Lukas
- tým mladších žáků – OL liga mladších žáků - Radim Lukas, Václav Dočekal
- tým starších žáků – OL liga st. žáků - trénují Josef Dočekal, Pavel Grünwald
- tým dorostu – 2. liga dorostenců - trénuje Tomáš Pudil, Petr Přikryl
- tým juniorů – 2. liga juniorů - trénuje Tomáš Dokoupil
- tým mužů B – OL liga mužů - trénuje Tomáš Berka, Josef Dočekal
- tým mužů A – Regionální liga mužů – Tomáš Dokoupil

Tato sezóna, začala posilou v podobě příchodu nového trenéra Radima Lukase, který se ihned ujal kategorie mladších žáků s další nabídkou výpomocí v kategorii elévů. V důsledku nepředvídaných změn v životní etapě se nakonec kategorie elévů opět ujal Šimon Chovanec, který se tak rozhodl pokračovat v trenérské činnosti. Trenéři Josef Dočekal a Tomáš Berka si rozšířili trenérskou licenci na „C“. Bohužel z hlediska časového i pracovního vytížení, přerušil dosavadní činnost Jan Vykydal, s příslibem možného návratu. Pro tuto sezónu oddíl přihlásil muže do Poháru České pojišťovny, účast našeho mužstva od prvopočátku sliboval zajímavý vývoj, neboť o Pohár zabojují i naši junioři, kteří se umístili v předchozí sezóně na prvním místě a zajistili si tak postup do 2. ligy juniorů.

Sezóna 2019/2020

Vzhledem k velkému počtu dětí, bylo vedením, společně s trenéry dohodnuto, že pro nadcházející sezónu přihlásí dva týmy elévů a dva týmy mladších žáků. Družstvo mužů A, bylo pro nadcházející sezónu přihlášeno do Divize. I pro tuto sezónu přihlásil klub muže do Poháru České pojišťovny

- tým přípravky – OL liga přípravek - trénují Klára Strupková, Zdeňka Kaplová, Pavel Grünwald, Pavla Rostová
- tým elévů 10 – OL liga elévů - trénuje Tomáš Berka, Václav Dočekal
- tým elévů 09 – OL liga elévů - trénuje Václav Dočekal, Tomáš Berka
- tým mladších žáků 08 – OL liga mladších žáků - trénují Radim Lukas, Adam Soural
- tým mladších žáků 07 – OL liga mladších žáků - trénují Radim Lukas, Adam Soural
- tým starších žáků – OL liga st. žáků - trénuje Tomáš Pudil
- tým dorostů – 2. liga dorostenců - trénuje Josef Dočekal, Pavel Grünwald
- tým juniorů – 2. liga juniorů - trénuje Tomáš Dokoupil
- tým mužů B – OL liga mužů - trénuje Tomáš Berka, Josef Dočekal
- tým mužů A – Divize - trénuje Tomáš Dokoupil

Před začátkem sezóny oznámil ukončení činnosti v klubu Šimon Chovanec. Tato informace nebyla pro klub nijak příznivá s ohledem na počet přihlášených družstev před sezónou. Bylo nutné rychle jednat, po krátké dohodě s trenéry, bylo rozhodnuto, elévy povedou trenéři Tomáš Berka a Václav Dočekal. Úvodem sezóny se rozrostl kádr trenérů o nováčka z juniorky Adama Sourala, který si doplnil vzdělání o licenci „D“. Adam ihned přislíbil výpomoc u kategorie mladších žáků, kde byla rovněž přihlášena dvě družstva. Vzhledem k přetrvávajícímu zájmu trenéra Radima Lukase se vzdělávat, mu byla nabídnuta možnost si rozšířit licenci na „B“, kterou přijal, s cílem upevnit pozici šéftrenéra mládeže v klubu. V září na valné hromadě, oznamuje Mgr. Tomáš Dokoupil, že již nebude kandidovat do vedení klubu. Na základě hlasování delegátů valné hromady, dochází k obměně členů vedení, kde pozici staronového předsedy klubu obhájil Mgr. Pavel Grünwald, místopředsedou klubu byl zvolen Ing. Petr Přikryl a sekretářem klubu byla zvolena Bc. Klára Strupková. Nutno podotknout, že klub si za svá léta od svého vzniku prošel opravdu dynamickým rozvojem, kde z malého klubu a pár nadšenců, se stal velký klub připomínající malou firmu, která v současné době sdružuje více jak 240 aktivních členů.

Sezóna 2020/2021

Začátek sezóny vypadal velice slibně, v létě byla ukončena koronavirová opatření a klub mohl opět začít s letní přípravou hráčů. Vedení společně s šeftrentrenérem mládeže rozhodlo přihlásit pro nadcházející sezónu dva týmy mladších žáků a dva týmy starších žáků (ligu a přebor). Muži A, byly přihlášeni do Poháru České pojišťovny

- tým přípravky – OL liga přípravek - trénují Klára Strupková, Zdeňka Kaplová, Pavel Grünwald, JIří Hňoupek
- tým elévů – OL liga elévů - trénuje Tomáš Berka, Václav Dočekal
- tým mladších žáků U11– OL liga mladších žáků - trénují Radim Lukas, Adam Soural
- tým mladších žáků U12 – OL liga mladších žáků - trénují Radim Lukas, Adam Soural
- tým starších žáků – OL liga starších žáků - trénuje Radim Lukas, Šimon Chovanec
- tým starších žáků – přebor starších žáků - trénuje Radim Lukas, Šimon Chovanec
- tým dorostenců – 2. liga dorostenců - trénuje Josef Dočekal, Pavel Grünwald, Ondřej Poštulka
- tým juniorů – 2. liga juniorů - trénuje Tomáš Pudil
- tým mužů B – OL liga mužů - trénuje Josef Dočekal, Tomáš Berka
- tým mužů A – Divize - trénuje Jiří Šincl, Tomáš Pudil

Bohužel před začátkem sezóny oznámil Tomáš Dokoupil, ukončení činnosti v klubu. Klub tak přichází o jednoho se spoluzakladatelů a dlouholetého trenéra. Chtěl bych poděkovat Tomovi za dlouholetou činnost v klubu, která se začala tvořit již v roce 2003. Přinesl jsi do klubu zkušenosti a řád, šlo o bohatých 17 let sportovního života se vším všudy. Byl to velký kus života. Díky, Tome, ať se ti daří.

Před zahájením sezóny oznámil comeback Šimon Chovanec, vzhledem k jeho pracovnímu vytížení přislíbil prozatím účast jako asistent u mladších a starších žáků. Úvodem sezóny se nám opět rozrostl kádr trenérů a to hned o dva nováčky Ondru Poštulku, který začal ihned vypomáhat s nejmenšími u přípravky a elévů, postupně začal vypomáhat i s dorosty. Druhý trenér Jirka Hňoupek se ihned ujal asistence u přípravky. Oba trenéři získali licenci "D". Rovněž se nám rozšířil i kádr rozhodčích a to hned o dva nováčky Vojtu Hrachovinu a Lukáše Bittnera. K těmto dvěma nováčkům se připojil další rozhodčí, a to Terka Zemková, která doplnila celkový kádr rozhodčích našeho oddílu na pět. Úvod sezóny vypadal opravdu slibně, ale bohužel se klubu podařilo odehrát pouze pár zápasů. Dne 5.10.2020 byl vyhlášen opět nouzový stav a vstoupila opět v platnost koronavirová opatření v podobě omezení tréninkové a soutěžní činnosti.

Sezóna 2021/2022

Bohužel před začátkem sezóny z osobních důvodů přerušil trenérskou činnost Jiří Hňoupek a z časových důvodů ukončil činnost Václav Dočekal a Adam Soural. Během sezóny z osobních důvodů přerušila činnost i Zdeňka Kaplová. Před začátkem této sezóny, se ale klubu podařilo rozšířit trenérskou základnu z řad hráčů. Jiří Šincl, který je současně aktivním hráčem týmu FBC Letka, se ujal kategorie mužů A (Divize). Filip Heller, který již dříve vypomáhal u nejmenších hráčů začal aktivně vypomáhat u přípravky a Maxián Přikryl, který začal vypomáhat šéftrenérovi mládeže v kategorii starších žáků a dorostenců. Tyto tři posily si na začátku sezóny doplnili trenérské vzdělání o licenci "D"

- tým přípravky – OL liga přípravek - trénují Klára Strupková, Zdeňka Kaplová, Filip Heller, Ondřej Poštulka
- tým elévů – OL liga elévů - trénují Josef Dočekal, Pavel Grünwald, Ondej Poštulka a Tomáš Berka
- tým mladších žáků U11– OL liga mladších žáků - trénují Šimon Chovanec, Tomáš Berka
- tým mladších žáků U12 – OL liga mladších žáků - trénují Šimon Chovanec, Tomáš Berka
- tým starších žáků – OL liga starších žáků - trénují Radim Lukas, Maxián Přikryl
- tým starších žáků – přebor starších žáků - trénují Radim Lukas, Maxián Přikryl
- tým dorostenců – 2. liga dorostenců - trénují trénují Radim Lukas, Maxián Přikryl
- tým juniorů – 2. liga juniorů - trénuje Tomáš Pudil
- tým mužů B – OL liga mužů - trénuje Ondřej Poštulka
- tým mužů A – Divize - trénují Jiří Šincl, Tomáš Pudil

Sezóna 2022/2023

Před začátkem sezóny ukončil Petr Přikryl působení ve vedení klubu. Děkujeme za veškerou činnost, kterou Petr věnoval klubu od roku 2014. Větší část povinností na sebe převzala Klára Strupková a do vedení byl zvolen Jiří Šincl. Trenérské řady opustil během podzimu Maxián Přikryl. Jiří Šincl si doplnil vzdělání a získal trenérskou licenci C, nikdo další licenci novou ani vyšší nezískal, ale v přelomu roku se začínají rýsovat nové trenérské tváře David Horák a Tomáš Mekyska.

- tým přípravky – OL liga přípravek - trénují Klára Strupková, Lukáš Bittner, Filip Heller, Ondřej Poštulka
- tým elévů – OL liga elévů - Lukáš Bittner, Pavel Grünwald
- tým mladších žáků U11– OL liga mladších žáků - trénují Ondřej Poštulka, Josef Dočekal, Tomáš Berka
- tým starších žáků – OL liga starších žáků - trénuje Šimon Chovanec
- tým starších žáků – přebor starších žáků - trénuje Šimon Chovanec
- tým dorostenců – 2. liga dorostenců - trénují trénují Radim Lukas, Filip Heller
- tým juniorů – 2. liga juniorů - trénují Radim Lukas, Filip Heller
- tým mužů C – OL přebor mužů - trénuje Tomáš Berka
- tým mužů B – OL liga mužů - trénuje Jiří Šula
- tým mužů A – Divize - trénují Jiří Šincl, Tomáš Pudil

...