Základní pilíře klubu

Čtyři základní pilíře

1. Práce s mládeží

Nejvyšší prioritou byla vždy práce s mládeží. Filozofie vedení je taková, že je třeba investovat čas, peníze a energii do klubu od spodu, tedy od mládeže. Tento princip zajistí kontinuální kvalitativní růst celého klubu, který bude poté stát na pevných základech. Přechody do vyšších soutěží tedy přijdou přirozenou cestou od mládeže, až se nakonec projeví kvalita i v mužském týmu.

2. Vedoucí a trenéři

Je třeba mít dostatek kvalitních trenérů, jeden člověk nezvládne pořádně trénovat 8 kategorií. Investuje se proto hodně do školení trenérů i další jejích výdajů. Funkce trenérů a vedoucích musí vykonávat odpovědní lidé, kteří půjdou svým hráčům vzorem, na nich pak stojí celý klub. FBC Mohelnice má nyní 13 trenérů s platnou licencí, 1 trenér s licencí „B“, 8 trenérů s licencí „C“ a 4 mají licenci „D“.

3. Jasná pravidla fungování klubu

Jsou jasně stanovené zásady členství v klubu, každý člen musí dodržovat pravidla chování bez rozdílu. Klub se snaží hráče vychovat k dobrému chování na hřišti i mimo něj. Rovněž jsou definovány odpovědnosti řadových členů, lidí ve vedení jednotlivých týmů i celého klubu.

4. Finanční zabezpečení

Nutným předpokladem je dobré hospodaření vlastního klubu a citlivé nastavení výše členských příspěvků. Princip solidarity, kdy výdělečně činní muži částečně dotují mládežnické týmy, ty tak mají malé členské příspěvky = velká členská základna mládeže. Zásadní je také finanční podpora města Mohelnice, NSA a Olomouckého kraje, která mládeži poskytuje velké dotace na sportovní i provozní činnost a v poslední době i sponzorů. Pak jsou prostředky na různé akce pro děti, klub dále dotuje turnaje, soustředění nebo existují limity na cestovné.