Zdravotní způsobilost

Zdravotní prohlídky hráčů

Dalším nezbytným krokem je zdravotní prohlídka hráče

Trenéři by měli být informování o zdravotním stavu hráče, aby mohli optimálně nastavit tréninkovou jednotku a přizpůsobit trénink hráči tak, aby ji byl schopen zvládnout. 


Potvrzení o zdravotní způsobilosti

V současné době jsou zdravotní prohlídky stanovené zákonem a jsou prováděny v souladu s vyhláškou 391/2013 u všech registrovaných sportovců.

Je nutné potvrzení o zdravotní způsobilosti dětí, které vykonávají organizovaný sport.

a) Návštěva rodiče u dětského obvodního lékaře – lékař vystaví potvrzení se základní anamnézou dítěte,

b) platnost potvrzení je 12 měsíců od vydání, (na každý rok je nutné nové potvrzení),

c) potvrzení dále slouží jako základní vstupní informace o zdravotním stavu dítěte pro oddělení tělovýchovného lékařství,

d) oddělení tělovýchovného lékařství se nachází ve FN Olomouc – starý vchod (dole po pravé straně pod lékárnou, budova „O“ ulice I. P. Pavlova 6),

e) objednat se je možné osobně nebo telefonicky v kartotéce kliniky: 

     (+420) 588 443 587, (+420) 588 445 389,

f) standardní základní vyšetření stojí 430 Kč, trvá cca 25 min., zahrnuje vyšetření EKG v klidu, vyšetření pohybového aparátu, měření, váha, tlak, (zátěžové vyšetření stojí 600 Kč a spiroergometrie 1200 Kč), pro potřeby klubu je dostačující základní vyšetření v ceně 430 Kč

g) po vyšetření dostane hráč popř. zákonný zástupce dítěte potvrzení o tom, zda může hráč či nemůže vykonávat tento sport,

h) potvrzení o absolvované lékařské prohlídce hráč/zákonný zástupce uloží do profilu hráče v členské sekci klubu,

h) téměř všechny zdravotní pojišťovny částečně přispívají nebo komplexně hradí tuto prohlídku.

Více informací naleznete na stránkách Kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace FN Olomouc.